منابع فارسی
تصویر
15:48 1396/08/10
۷ جمله ی کلیدی استیو جابز که می تواند زندگی شما را متحول سازد. درمدیریت نگرش, کارآفرینی