نوسان قیمت ارز باعث ایجاد بحران در صنعت بانکی می شود.نوسان قیمت ارز باعث ایجاد بحران در صنعت بانکی می شود.

گزارش بانکی
لطفا ابتدا از طریق پروفایل کاربری خود اقدام به خرید پکیج نمایید و سپس داده های مورد نظر خود را دریافت نمایید
نام بانک :
select
دوره ماهیانه :
select
نمودارشاخص - بانک آینده13921393139413951396
سرمایه پایه9,104,230/0010,621,468/0013,708,123/0021,708,122/0021,708,122/00
دارایی های موزون به ریسک235,735,065/00331,630,881/00494,247,505/00719,782,953/002,199,270,301/00
نسبت کفایت سرمایه -بازل3/863/202/773/020/99
نسبت مالکانه-اهرمی 2/571/992/921/90
در زمان کم
ارائه در زمانی کم با کیفیت
بیشتر از دستمزد
بهترین راه ها برای؟؟
خدمات مالی
راهکارهای مالی برای شما
مشاوره بانکی
تسهیلات بانکی در آینده
آموزش
برای افزودن دانش شما
تحلیل ها
جدید ترین تحلیل ها
چنانچه می خواهید برای سرمایه گذاری در هر یک بانک ها برای مدت طولانی طرح جامعی را تدوین نمایید به شما پیشنهاد می کنیم با پیوستن به ما و استفاده از نتایج مطالعاتی این مجموعه کسب و کار خویش را تضمین نمایید


گزارش بانکی
لطفا ابتدا از طریق پروفایل کاربری خود اقدام به خرید پکیج نمایید و سپس داده های مورد نظر خود را دریافت نمایید
از سال :
select
تا سال :
select
دوره ماهیانه :
select
نمودارنام نسبت1396139513941393139213911390
سرمایه پایه11,892,888/0012,718,003/0012,778,736/0011,538,074/0011,680,379/009,682,782/008,993,308/00
دارایی های موزون به ریسک263,664,389/00183,774,774/00154,095,356/00134,346,718/00129,853,687/0078,889,602/0071,850,286/00
نسبت کفایت سرمایه -بازل5/144/786/468/2210/5014/5212/00
نسبت مالکانه-اهرمی3/993/962/985/9410/949/680/00