نوسان قیمت ارز باعث ایجاد بحران در صنعت بانکی می شود.نوسان قیمت ارز باعث ایجاد بحران در صنعت بانکی می شود.

گزارش بانکی
نام بانک :
select
دوره ماهیانه :
select
نمودارشاخص1392139313941395
نسبت حاشیه سود3/491/51-0/991/56
سود پرداختی به سپرده بر سود دریافتی از تسهیلات96/8797/0597/0197/87
سود دریافتی تسهیلات بر متوسط تسهیلات83/5785/0162/7263/92
سود دریافتی تسهیلات بر متوسط تسهیلات 31/8620/9222/46
درآمد حاصل از بهره1/101/041/411/55
درآمد حاصل از کارمزد 2/272/492/00
درآمدهای ارزی دریافتی به درآمدهای ارزی پرداختی0/00   
ما آمده ایم تا جز نفرات اول - در تحلیل بنیادین صنایع موجود ، علی الخصوص صنعت بانکداری موجود در ایران با نگاهی به دنیای پیرامون خود باشیم
در راستای اهداف، - استراتژی ها وکسب منافع سازمان گام برداشتن
  • ما آمده ایم تا جز نفرات اول - در تحلیل بنیادین صنایع موجود ، علی الخصوص صنعت بانکداری موجود در ایران با نگاهی به دنیای پیرامون خود باشیم
  • در راستای اهداف، - استراتژی ها وکسب منافع سازمان گام برداشتن
در زمان کم
ارائه در زمانی کم با کیفیت
بیشتر از دستمزد
بهترین راه ها برای؟؟
خدمات مالی
راهکارهای مالی برای شما
مشاوره بانکی
تسهیلات بانکی در آینده
آموزش
برای افزودن دانش شما
تحلیل ها
جدید ترین تحلیل ها
چنانچه می خواهید برای سرمایه گذاری در هر یک بانک ها برای مدت طولانی طرح جامعی را تدوین نمایید به شما پیشنهاد می کنیم با پیوستن به ما و استفاده از نتایج مطالعاتی این مجموعه کسب و کار خویش را تضمین نمایید


گزارش بانکی
از سال :
select
تا سال :
select
دوره ماهیانه :
select
نمودارنام نسبت139513941393139213911390
سپرده کوتاه مدت به کل سپرده ها36/8729/0432/7846/9031/1621/69
سپرده کوتاه مدت ویژه به کل سپرده ها1/140/330/591/540/600/52
سپرده بلند مدت به کل سپرده ها32/9840/6251/0434/6052/7557/69